Družstevná č. 18
945 01 Komárno, Slovakia

Tel: 00421/35/7740 547

Fax: 00421/35/7740 105

Email: info@ital-accessori.sk

IČO: 37195107
DIČ: 3020000621
IČ DPH: SK3020000621


Podnikateľský subject je zapísaný v
ŽO-2000/00001/00008 DMA 
reg. číslo 227/2000

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia)
pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1