1. Pred vyplnením formulára uložte súbor na počítač!
2. Pre správne fungovanie použite aktuálnu verziu Adobe Reader